دوازدهم علوم تجربی

دانش آموز عزیز سلام!

ورود شما را به پایه دوازدهم تبریک عرض می نمایم. امسال امتحانات شما مثل سالیان گذشته نیست که معلم خودتان سوال بدهد و تصحیح نماید. امسال سوالات کل کشور برای همه یکسان است و امتحانات به صورت هماهنگ برگزار می گردد. حتی برگه شما برای تصحیح، تحویل معلمین دیگر می شود. سطح سوالات بالاست و تصحیح کردن آن بسیار دقیق انجام می گردد.

در اینترنت نمونه سوالات امتحانات نهایی وجود دارد ولی پاسخنامه هایشان بسیار خلاصه و کوتاه نوشته شده و در بسیاری مواقع دانش آموز اصلا متوجه جواب نمی گردد. ما برای حل این مشکل پاسخنامه هایی کاملا تشریحی را برای شما عزیزان آماده کرده ایم تا به راحتی بتوانید مطالب را یاد بگیرید.