دهم فنی و حرفه ای

دانش آموز عزیز سلام!

ورود شما به پایه دهم را تبریک عرض می نمایم. در شاخه فنی و کار دانش شما با مهارت های کاربردی آشنا می شوید. در تمام علوم مهندسی، درس ریاضی اهمیت به سزایی دارد و شما عزیزان باید این درس را به خوبی بیاموزید. اگر کسی بخواهد در علوم فنی و مهندسی رشد کند، حتما باید درس ریاضی را به خوبی یاد بگیرد. چرا که ریاضی نقش اساسی در آن ها دارد.

فیلم آموزش پودمان اول ریاضی(1)

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی دهم (پودمان اول) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی دهم (پودمان اول) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

فیلم آموزش پودمان دوم ریاضی(1)

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی دهم (پودمان دوم) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی دهم (پودمان دوم) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

فیلم آموزش پودمان سوم ریاضی(1)

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی دهم (پودمان سوم) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی دهم (پودمان سوم) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

فیلم آموزش پودمان چهارم ریاضی(1)

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی دهم (پودمان چهارم) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی دهم (پودمان چهارم) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

فیلم آموزش پودمان پنجم ریاضی(1)

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی دهم (پودمان پنجم) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی دهم (پودمان پنجم) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

چگونه به سایت «علم دوستان» اعتماد کنم و خرید اینترنتی انجام دهم؟

اگر کیفیت محصول مناسب نباشد یا اصلاً محصولی در کار نباشد چه کنم؟!

با کلیک کردن روی آیکن مقابل، شما به سایت «نماد تجارت الکترونیکی» متصل می شوید و می توانید از اعتبار سایت ما اطمینان حاصل نمایید.