پایه هفتم

دانش آموز عزیز سلام

ورود شما به پایه هفتم رو تبریک عرض می کنم. نکاتی در مورد درس ریاضی را می خواهم به شما عزیزان آموزش دهم تا بتوانید این درس را با موفقیت به پایان برسانید. ببینید دوستان عزیز! درس ریاضی در دوران ابتدایی پیوستگی زیادی داشت؛ یعنی کسی که ریاضی چهارم را مشکل داشت، ریاضی پنجم و ششم را نیز خوب یاد نمی گرفت. ولی توی پایه هفتم شما تنها باید جمع، تفریق، ضرب و تقسیم رو خوب بلد باشید، چرا که مباحث کتاب از اساس تغییر می کند.

بنابراین اگر دانش آموزی توی پایه پنجم و ششم ریاضی رو خوب یاد نگرفته، تو پایه هفتم میتونه جبران کنه! چون مباحث پایه هفتم خیلی با مباحث دوره ابتدایی فرق داره. از این جهت فرصت خیلی خوبیه که گذشته رو جبران کنید. اما یه نکته ای رو هم خدمتتون عرض کنم که ریاضی پایه هفتم پیش نیازی بر پایه هشتم و نهم هستش یعنی اگر شما درس پایه هفتم رو خوب یاد بگیرید هشتم و نهم رو هم به خوبی یاد می گیرید. ولی اگر هفتم رو خوب یاد نگیرید، توی پایه هشتم و نهم به شدت با مشکل مواجه می شوید.

نکته مهم: در پایه هفتم تنها فصل اول شما در واقع همان دروس دوره ابتدایی شما است. مطالب این فصل به گونه ای است که غالب دانش آموزان (حتی دانش آموزانی که ریاضی قوی دارند)، به مشکل می خورند. مطالب این فصل تافته ای جدا بافته است و کاملا با مباحث ریاضی هفتم فرق دارد و حل بیشتر آن ها دشوار است. خود من در کلاسم این فصل را تقریبا حذف می کنم. چرا که ارزش چندانی ندارد! اگر در فصل اول مشکل دارید، بدانید که تنها شما نیستید، بلکه غالب دانش آموزان با این فصل مشکل دارند.صبوری به خرج دهید تا از فصل اول خلاص شوید.

فیلم آموزش ریاضی هفتم فصل اول

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی هفتم فصل اول (گام به گام سخنگو) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی هفتم فصل اول (گام به گام سخنگو) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

دوستان عزیز!

نسخه آموزش محور، حجم نسبتا بالایی دارد و ما فعلا فرصت نکردیم که آن را در سایت آپلود کنیم. این نسخه را تنها از طریق کارت به کارت می توانید تهیه نمایید.(امیدوارم که عذر ما را پذیرا باشید!)

برای خرید فیلم کامل ریاضی هفتم فصل اول (نسخه آموزش محور) از طریق کارت به کارت، روی دکمه زیر کلیک کنید.

فیلم آموزش ریاضی هفتم فصل دوم

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی هفتم فصل دوم (گام به گام سخنگو) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی هفتم فصل دوم (گام به گام سخنگو) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

دوستان عزیز!

نسخه آموزش محور، حجم نسبتا بالایی دارد و ما فعلا فرصت نکردیم که آن را در سایت آپلود کنیم. این نسخه را تنها از طریق کارت به کارت می توانید تهیه نمایید.(امیدوارم که عذر ما را پذیرا باشید!)

برای خرید فیلم کامل ریاضی هفتم فصل دوم (نسخه آموزش محور) از طریق کارت به کارت، روی دکمه زیر کلیک کنید.

فیلم آموزش ریاضی هفتم فصل سوم

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی هفتم فصل سوم (گام به گام سخنگو) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی هفتم فصل سوم (گام به گام سخنگو) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

دوستان عزیز!

نسخه آموزش محور، حجم نسبتا بالایی دارد و ما فعلا فرصت نکردیم که آن را در سایت آپلود کنیم. این نسخه را تنها از طریق کارت به کارت می توانید تهیه نمایید.(امیدوارم که عذر ما را پذیرا باشید!)

برای خرید فیلم کامل ریاضی هفتم فصل سوم (نسخه آموزش محور) از طریق کارت به کارت، روی دکمه زیر کلیک کنید.

فیلم آموزش ریاضی هفتم فصل چهارم

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی هفتم فصل چهارم (گام به گام سخنگو) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی هفتم فصل چهارم (گام به گام سخنگو) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

دوستان عزیز!

نسخه آموزش محور، حجم نسبتا بالایی دارد و ما فعلا فرصت نکردیم که آن را در سایت آپلود کنیم. این نسخه را تنها از طریق کارت به کارت می توانید تهیه نمایید.(امیدوارم که عذر ما را پذیرا باشید!)

برای خرید فیلم کامل ریاضی هفتم فصل چهارم (نسخه آموزش محور) از طریق کارت به کارت، روی دکمه زیر کلیک کنید.

فیلم آموزش ریاضی هفتم فصل پنجم

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی هفتم فصل پنجم (گام به گام سخنگو) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی هفتم فصل پنجم (گام به گام سخنگو) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

دوستان عزیز!

نسخه آموزش محور، حجم نسبتا بالایی دارد و ما فعلا فرصت نکردیم که آن را در سایت آپلود کنیم. این نسخه را تنها از طریق کارت به کارت می توانید تهیه نمایید.(امیدوارم که عذر ما را پذیرا باشید!)

برای خرید فیلم کامل ریاضی هفتم فصل پنجم (نسخه آموزش محور) از طریق کارت به کارت، روی دکمه زیر کلیک کنید.