پایه نهم

دانش آموز عزیز سلام

ورود شما به پایه نهم رو تبریک عرض می کنم. نکاتی در مورد درس ریاضی را می خواهم به شما عزیزان آموزش دهم تا بتوانید این درس را با موفقیت به پایان برسانید. همان گونه که اطلاع دارید، پایه نهم به خاطر انتخاب رشته تحصیلی، پایه ای بسیار مهم و سرنوشت ساز است. درس ریاضی نیز از دو جهت اهمیت به سزایی دارد. اول این که در انتخاب رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی و حتی فنی حرفه ای بسیار تاثیر گذار است.اگر نمره تان پایین باشد، نمی توانید به این رشته ها بروید! دوم این که مطالب ارائه شده در پایه نهم، مطالب اساسی و بسیار مهم است و یادگیری آن تاثیر به سزایی در پایه های بالاتر دارد. اگر کسی ریاضی نهم را به خوبی یادنگیرد، قطعا در پایه های بالاتر دچار مشکل می گردد.

مطالب پایه نهم به نسبت هفتم و هشتم، حقیقتا دشوار هستند و نیازمند تلاش بسیا زیادی است. به ویژه مطالب فصل ۴،۵،۶,۷ نیاز به صرف زمان و انرژی زیادی است. این ۴ فصل، مهمترین و در عین حال دشوارترین مطالب کتاب شما هستند و در امتحانات هماهنگ نیز بارم بالایی را به خود اختصاص داده اند. مطالب این ۴ فصل در همه رشته ها (بدون استثنا) وجود دارد و یادگرفتن آن ها کاملا ضروری است.

نمونه فیلم های آموزشی فصل اول

دوستان عزیز!

نسخه آموزش محور، حجم نسبتا بالایی دارد و ما فعلا فرصت نکردیم که آن را در سایت آپلود کنیم. این نسخه را تنها از طریق کارت به کارت می توانید تهیه نمایید.(امیدوارم که عذر ما را پذیرا باشید!)

برای خرید فیلم کامل ریاضی نهم فصل اول (نسخه آموزش محور) از طریق کارت به کارت، روی دکمه زیر کلیک کنید.

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی نهم فصل اول (گام به گام سخنگو) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی نهم فصل اول (گام به گام سخنگو) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

نمونه فیلم های آموزشی فصل دوم

دوستان عزیز!

نسخه آموزش محور، حجم نسبتا بالایی دارد و ما فعلا فرصت نکردیم که آن را در سایت آپلود کنیم. این نسخه را تنها از طریق کارت به کارت می توانید تهیه نمایید.(امیدوارم که عذر ما را پذیرا باشید!)

برای خرید فیلم کامل ریاضی نهم فصل دوم (نسخه آموزش محور) از طریق کارت به کارت، روی دکمه زیر کلیک کنید.

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی نهم فصل دوم (گام به گام سخنگو) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی نهم فصل دوم (گام به گام سخنگو) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

نمونه فیلم های آموزشی فصل سوم

دوستان عزیز!

نسخه آموزش محور، حجم نسبتا بالایی دارد و ما فعلا فرصت نکردیم که آن را در سایت آپلود کنیم. این نسخه را تنها از طریق کارت به کارت می توانید تهیه نمایید.(امیدوارم که عذر ما را پذیرا باشید!)

برای خرید فیلم کامل ریاضی نهم فصل سوم (نسخه آموزش محور) از طریق کارت به کارت، روی دکمه زیر کلیک کنید.

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی نهم فصل سوم (گام به گام سخنگو) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی نهم فصل سوم (گام به گام سخنگو) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

نمونه فیلم های آموزشی فصل چهارم

دوستان عزیز!

نسخه آموزش محور، حجم نسبتا بالایی دارد و ما فعلا فرصت نکردیم که آن را در سایت آپلود کنیم. این نسخه را تنها از طریق کارت به کارت می توانید تهیه نمایید.(امیدوارم که عذر ما را پذیرا باشید!)

برای خرید فیلم کامل ریاضی نهم فصل چهارم (نسخه آموزش محور) از طریق کارت به کارت، روی دکمه زیر کلیک کنید.

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی نهم فصل چهارم (گام به گام سخنگو) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی نهم فصل چهارم (گام به گام سخنگو) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.