پایه هشتم

دانش آموز عزیز سلام

ورود شما به پایه هشتم رو تبریک عرض می کنم. نکاتی در مورد درس ریاضی را می خواهم به شما عزیزان آموزش دهم تا بتوانید این درس را با موفقیت به پایان برسانید.

ریاضی امسال شما وابستگی زیادی به پایه هشتم دارد؛ یعنی اگر کسی ریاضی هفتم را خوب بلد باشد، ریاضی هشتم نیز برایش آسان است. چنانچه در ریاضی هفتم مشکل داشتید، لازم نیست عقب گرد بزنید و به سراغ ریاضی هفتم بروید. تنها کافی است تلاش خود را امسال بیشتر نمایید. با دیدن فیلم های آموزشی و استفاده از نمونه سوالات به راحتی می توانید مطالب را یاد بگیرید.

نمونه فیلم های آموزشی فصل اول

دوستان عزیز!

نسخه آموزش محور، حجم نسبتا بالایی دارد و ما فعلا فرصت نکردیم که آن را در سایت آپلود کنیم. این نسخه را تنها از طریق کارت به کارت می توانید تهیه نمایید.(امیدوارم که عذر ما را پذیرا باشید!)

برای خرید فیلم کامل ریاضی هشتم فصل اول (نسخه آموزش محور) از طریق کارت به کارت، روی دکمه زیر کلیک کنید.

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی هشتم فصل اول (گام به گام سخنگو) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی هشتم فصل اول (گام به گام سخنگو) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

نمونه فیلم های آموزشی فصل دوم

دوستان عزیز!

نسخه آموزش محور، حجم نسبتا بالایی دارد و ما فعلا فرصت نکردیم که آن را در سایت آپلود کنیم. این نسخه را تنها از طریق کارت به کارت می توانید تهیه نمایید.(امیدوارم که عذر ما را پذیرا باشید!)

برای خرید فیلم کامل ریاضی هشتم فصل دوم (نسخه آموزش محور) از طریق کارت به کارت، روی دکمه زیر کلیک کنید.

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی هشتم فصل دوم (گام به گام سخنگو) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی هشتم فصل دوم (گام به گام سخنگو) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

نمونه فیلم های آموزشی فصل سوم

دوستان عزیز!

نسخه آموزش محور، حجم نسبتا بالایی دارد و ما فعلا فرصت نکردیم که آن را در سایت آپلود کنیم. این نسخه را تنها از طریق کارت به کارت می توانید تهیه نمایید.(امیدوارم که عذر ما را پذیرا باشید!)

برای خرید فیلم کامل ریاضی هشتم فصل سوم (نسخه آموزش محور) از طریق کارت به کارت، روی دکمه زیر کلیک کنید.

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی هشتم فصل سوم (گام به گام سخنگو) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی هشتم فصل سوم (گام به گام سخنگو) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

نمونه فیلم های آموزشی فصل چهارم

دوستان عزیز!

نسخه آموزش محور، حجم نسبتا بالایی دارد و ما فعلا فرصت نکردیم که آن را در سایت آپلود کنیم. این نسخه را تنها از طریق کارت به کارت می توانید تهیه نمایید.(امیدوارم که عذر ما را پذیرا باشید!)

برای خرید فیلم کامل ریاضی هشتم فصل چهارم (نسخه آموزش محور) از طریق کارت به کارت، روی دکمه زیر کلیک کنید.

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی هشتم فصل چهارم (گام به گام سخنگو) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی هشتم فصل چهارم (گام به گام سخنگو) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

نمونه فیلم های آموزشی فصل پنجم

دوستان عزیز!

نسخه آموزش محور، حجم نسبتا بالایی دارد و ما فعلا فرصت نکردیم که آن را در سایت آپلود کنیم. این نسخه را تنها از طریق کارت به کارت می توانید تهیه نمایید.(امیدوارم که عذر ما را پذیرا باشید!)

برای خرید فیلم کامل ریاضی هشتم فصل پنجم (نسخه آموزش محور) از طریق کارت به کارت، روی دکمه زیر کلیک کنید.

دوستان عزیز!

برای خرید فیلم کامل ریاضی هشتم فصل پنجم (گام به گام سخنگو) از طریق کارت به کارت، اینجا کلیک کنید.

برای خرید فیلم کامل ریاضی هشتم فصل پنجم (گام به گام سخنگو) از طریق درگاه اینترنتی، روی دکمه زیر کلیک کنید.