دوازدهم فنی حرفه ای

نمونه سوالات رياضي(۳) پايه دوازدهم فني حرفه اي (فصل به فصل):

براي دانلود نمونه سوالات رياضي(۳) پايه دوازدهم فني حرفه اي فصل اول، اينجا كليك كنيد.

براي دانلود نمونه سوالات رياضي(۳) پايه دوازدهم فني حرفه اي فصل دوم، اينجا كليك كنيد.

براي دانلود نمونه سوالات رياضي(۳) پايه دوازدهم فني حرفه اي فصل سوم، اينجا كليك كنيد.

براي دانلود نمونه سوالات رياضي(۳) پايه دوازدهم فني حرفه اي فصل چهارم، اينجا كليك كنيد.

براي دانلود نمونه سوالات رياضي(۳) پايه دوازدهم فني حرفه اي فصل پنجم، اينجا كليك كنيد.

 

حل المسائل رياضي(۳) پايه دوازدهم فني حرفه اي :

براي دانلود حل المسائل رياضي(۳) پايه دوازدهم فني حرفه اي ، اينجا كليك كنيد.